Aktuelt

Ung hjelp til Grenlandsporten

Mange er engasjert i å gjøre Grenlandsporten til områdets mest attraktive sted å etablere næring og tjenester. Med på laget er også en entusiastisk gjeng fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Les mer

Nå forvandles dette området til Telemarks råeste næringspark

De første selskapene har allerede kjøpt tomt. Den perfekte beliggenheten inntil E18 og nært sentrale havner har gjort at stadig flere næringslivsaktører vil møte framtida lokalisert i Grenlandsporten.

Les mer

Fra indianerleir til næringspark

– Der nede ligger gården. Thor Lønnebakke har klatret opp på en av de mange store haugene med grus og pukk. Han vender blikket ned på våningshus og låve der bak og lar tankene vandre tilbake til det som en gang var oppvekst og barndom. På gården Lønnebakke.

Les mer

Ny strekning på E18 mellom Langangen og Rugtvedt

Nå går startskuddet for arbeidet med den nye motorveien mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Den 18 kilometer lange strekningen vil redusere reisetiden betraktelig.

Les mer

Arbeidet ved Grenlandsporten

Det er et stort apparat som er i sving når dette området på 900 dekar (900 000 kvadratmeter) ved Langangen i Porsgrunn skal klargjøres til næringstomter. Blant annet er hele 660 000 kubikkmeter med stein sprengt bort, noe som tilsvarer 1,8 millioner tonn! Nå begynner tomteområdet å ta form.

Les mer

Grenlandsporten: Et nytt knutepunkt langs E18

I snart ett år har Lønnebakke Næringspark AS utviklet næringseiendom på et stort tomteområde rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune. Totalt er tomteområdet regulert med 930 000 m2 og det har fått navnet Grenlandsporten.  Her er de første 10 næringstomter nå lagt ut for salg eller leie.

Les mer

Ferdsel og sikkerhet

Les mer

Et nytt knutepunkt langs E18

– Interessen er formidabel! Vi har hatt en fantastisk start på dette byggeprosjektet, sier salgs- og markedsansvarlig for Lønnebakke Næringspark, Tore Møgster.

Les mer

Møt salgs- og markedsansvarlig for Lønnebakke Næringspark

Tore Møgster er ansatt som salgs- og markedsansvarlig for dette byggeprosjektet. Han gleder seg over den gode mottakelsen i markedet.

Les mer

10 næringstomter med stort potensiale langs E18 ved Langangen

Disse tomtene er meget godt egnet for arealkrevende virksomheter som ønsker god profilering. Tomtene vil bli solgt som grovplanerte næringstomter.

Les mer