Ung hjelp til Grenlandsporten

Mange er engasjert i å gjøre Grenlandsporten til områdets mest attraktive sted å etablere næring og tjenester. Med på laget er også en entusiastisk gjeng fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Trafikken suser forbi på E18 rett ved området som om noen måneder skal syde av liv og aktivitet. Informasjon om Grenlandsporten og stedets mange muligheter skal spres ut til mange, og da er det viktig å høre på mange.

– Målet med elevprosjektet er at vi skal få god og viktig informasjon når vi nå utvikler området, men også å la elevene få noe å jobbe med som er mer enn en konstruert oppgave. Det er en vinn-vinn-situasjon. Dette er alvor, og det er moro, sier Tore Møgster i Grenlandsporten som har dratt i gang det hele.

To klasser er med

Elever fra to klasser er med på prosjektet. En gruppe fra medier og kommunikasjon ser på hvordan nettsiden kan bygges om og brukes, og ikke minst hvordan vi kan jobbe på sosiale medier. Elevene fra markedsføringsklassen har jobbet med å anbefale en kommunikasjonsstrategi for Grenlandsporten, og hvilken mediemiks som bør brukes. Nylig la elevene fram sine tanker om Grenlandsporten i et møte på THVGS, i det flotte skolebygget på Torstrand i Larvik.

«Tore Møgster var godt fornøyd med det elevene hadde kommet fram til. Her er gjengen i medier og kommunikasjon sammen med lærer Jon Kvist.»

Nettside og sosiale medier

– Dette har vært en spennende og svært realistisk oppgave for oss. Elevene har jobbet med informasjonsinnhenting om kunden og andre aktører i regionen. Samtidig har de ideutviklet strategiske konsepter som kan brukes i innholdsproduksjon på flere digitale flater. Elevene er veldig fornøyd med å jobbe for en reell kunde og synes det er godt å bli tatt på alvor, sier lærer Jon Kvist ved medier og kommunikasjon. Sean Rowlands var en av dem som la fram forslag til nettsiden, og hvilke effekter som kan brukes også på grenlandsporten.no

«Sean Rowlands presenterte hva han og medelevene Vilde Winge, Jørgen Klaastad, Henrik Øverlid og Nathaniel Lubert hadde kommet fram til i forhold til bruk av Granlandssporten.no. Kevin Lund og Kjetil Andre Rilvaag-Hansen hadde jobbet med bruk av Facebook og andre sosiale medier.»

 Jeg brenner mest for å lage 3D baserte visuelle effekter, og vil gjerne også lage noe slikt for grenlandsporten.no Jeg elsker å lage filmer, nødvendigvis ikke å lage selve filmene selv, men utforme spesialeffekter til dem. Det er min framtidsplan å jobbe med det, forteller han.

– Hvordan var det å jobbe med et reelt prosjekt som her?

– Veldig spennende. Vanligvis får vi en oppgave, løser den og så er vi ferdig med det. Her er det noe som også kan brukes av oppdragsgiver og det satt vi alle pris på, avslutter han.

«Trøkk og humør da Sonia Mahmoudian og lærer Lena Nordby Jensen gjorde seg klare for presentasjon.»

Markedsføring og mediemiks

– Ved å tilrettelegge for valg av muntlig eller skriftlig besvarelser får elevene presentere på den måten som passer dem best. Enkelte elever opplever at det er lettere å uttrykke seg muntlig og føler de får vist kunnskapen sin best på denne måten. Generelt så opplever jeg at elevene er engasjerte i prosjektet og har fått øve seg på å bruke fagbegrep og teori på en praktisk måte, sier en fornøyd faglærer Lena Nordby Jensen. Det var spente elever med litt høy puls som la fram sine besvarelser av oppgaven. Andrea Kreken-Randsted i markedsføringsklassen var en av dem som med entusiasme fortalte hva hun hadde kommet fram til.

– Jeg synes det har vært spennende og læringsrikt. Når vi jobber med en praktisk case, får vi bedre innsikt i fagområdene våre og vi lærer på en helt annen måte. Det å få lov til å presentere mine tanker muntlig for oppdragsgiver passer meg utmerket. Jeg føler jeg har fått mer forståelse for både det praktiske og teoretiske i faget markedsføring og ledelse, forteller hun.

«Andrea Kreken-Randsted var poengtert og entusiastisk da hun la fram sine tanker om markedsføringen av Granlandsporten.»

På besøk

Det har ikke bare vært jobbing på selve skolen. Et besøk på Granlandsporten var en naturlig del av oppgaven. Med Tore Møgster som guide ble det en vandring på deler av det 200 mål store området som nå er under opparbeidelse. Store maskiner fra entreprenør Hæhre og mobile steinknuseanlegg fra Gunnar Holt Grusforretning var i full gang på første utbyggingstrinn, og elevene fikk virkelig opp øynene for dimensjonen på området på Lønnebakke, rett ved brua over Langangen.

Mange gode innspill

Tore Møgster legger ikke skjul på at det var ting å ta med videre i markedsføringen av området. – Vi har fått fine innspill. Det er artig og bra at alle ikke mener det samme. Her er det ingen fasitsvar, men vi har fått god hjelp. For oss er det viktig å høre på alle aldersgrupper og mennesker med forskjellig ståsted, sier Møgster, som også inviterte hele gjengen på pizza og brus etter endt presentasjon

«Aldri feil med pizza og brus etter endt økt.»