Perfekt beliggenhet ​for fremtidsrettet virksomhet

​Grenlandsporten er et attraktivt område langs E18 som er regulert til industri, næring, handel, energistasjon, bevertning og motell, og herfra er det korte avstander både til Grenland, Larvik og Sandefjord. Det er også et sentralt knutepunkt plassert midt mellom Oslo og Kristiansand.

Grenlandsporten vil bli et hyggelig stopp langs E18 for alle reisende og et bindeledd for vår region.

​Med mange ladepunkter for el-bil, rasteplass, egen kollektivterminal og serveringssted vil dette bli et populært stoppested. Her kan du lade bilen og strekke på beina i fine omgivelser, kjøpe forfriskninger eller innta et deilig måltid. 

Fremtidens E18

Akkurat nå bygges strekningen E18 Rugtvedt – Langangen som er om lag 17 km lang og er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler ved Grenlandsporten. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua lenger sør. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn.

Prosjektet omfatter etablering av ny firefelts motorvei fra Langangen, med tilhørende kryss, veier og konstruksjoner, samt 2 felts lokalvei og gjenbruk av eksisterende E18. 

Info fra nettside Nye Veier

Bærekraft og Grønn energi

For å møte fremtiden har Lønnebakke Næringspark og Grenlandsporten inngått en samarbeidsavtale med Skagerak Energi ifht optimale energiløsninger. Ved å optimalisere utbyggingen av næringsområde og gi etableringer tilgang på kunnskap om hvordan man på den mest økonomiske og rasjonelle måten kan hente ut fornybar energi og forvalte den under drift ved egenproduksjon ved solceller og utnyttelse av effektstyring etc. Verden går videre og vi må følge med. Hvis kjøper av tomt eller leietaker er interessert i dette bistår vi gjerne med løsninger som er tilpasset virksomheten.

Eksepsjonell beliggenhet

Med sin flotte beliggenhet mellom byene Porsgrunn og Larvik, og perfekt plassert i aksen Vestfold, Telemark og Agder ligger Grenlandsporten ideelt til for virksomheter som har sitt marked på tvers av fylkesgrenser.

Les mer om beliggenheten

Ta kontakt med oss i Grenlandsporten

Dersom du er på jakt etter en større tomt for din virksomhet eller ønsker mer informasjon om mulighetene som finnes her på tomteområdet, er du velkommen til å ta kontakt.