Forside

Sidevelger

Grenlandsporten: Et nytt knutepunkt langs E18

I snart ett år har Lønnebakke Næringspark AS utviklet næringseiendom på et stort tomteområde rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune.

Les mer

Arbeidet ved Grenlandsporten

Det er et stort apparat som er i sving når dette området på 900 dekar (900 000 kvadratmeter) ved Langangen i Porsgrunn skal klargjøres til næringstomter.

Les mer

Ny strekning på E18 mellom Langangen og Rugtvedt

Nå går startskuddet for arbeidet med den nye motorveien mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Den 18 kilometer lange strekningen vil redusere reisetiden betraktelig

Les mer

Vi bygger fremtiden