Spørsmål og svar

Grenlandsporten ligger sentralt plassert mellom Larvik og Porsgrunn, med korte kjøreavstander nord og sør på E-18. Vi liker å si at vi har den beste og mest effektive plasseringen mellom Oslo og Kristiansand.
Ja. Det er planert ut store tomteflater. Nå er det 200 000 m2 som er klargjort for å tilknytte seg vann, overvann og avløp i 1. fase infrastruktur. Prosjektering av fase 2 infrastruktur er ferdig og vil igangsettes ganske snart.
Alle etableringer må gå den vanlige saksgangen hos Porsgrunn Kommune og tiltaket må være innenfor reguleringsplan og bestemmelser for området. Vi i Grenlandsporten bistår gjerne og puffer dere i riktig retning.
Ja, noen ønsker ikke å investere store pengebeløp i tomt og bygningsmasse, men ønsker å drive med sin kjernevirksomhet. Vi kan kalkulere og gi et tilbud på en totalpakke for nettopp din bedrift. Da har man kontroll på månedlige kostnader og kan fokusere på virksomheten.
Dette er et spørsmål som kun de som kan se inn i fremtiden kan svare på. Det jobbes med masse spennende og det er godt driv i tomtesalg og etableringer som skal "smykke" vårt område nærmest E-18. Det som er helt sikkert er at det blir etableringer i alle former og som helt sikkert kan dra synergier av hverandre. Alt fra handel, service, bevertning, industri/næring og logistikk. Motell/hotell med kurs og konferansemuligheter er det også mulighet for i fremtiden.
Lønnebakke Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med det lokale kraftselskapet Skagerak Energi. Dette vil si at man ser på fornybare løsninger som kan være godt for miljø og lommeboken. Solceller er en del av denne løsningen, men gjennom samarbeidsavtalen kan vi bistå med energioptimalisering for kundene, enten om de kjøper tomt eller vil leie et ferdig bygg. Vi ønsker å være fremoverlente på dette feltet og er veldig glad for å ha Skagerak Energitjenester AS, med sin kompetanse, på laget.

Registrer din e-postadresse for å motta informasjon om utviklingen av Grenlandsporten