10 næringstomter med stort potensiale langs E18 ved Langangen

Disse tomtene er meget godt egnet for arealkrevende virksomheter som ønsker god profilering. Tomtene vil bli solgt som grovplanerte næringstomter.

Tomteområdet, som ligger rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune er delt i to hovedområder. Tomtene 1 – 6 er ypperlige tomter for arealkrevende virksomhet, som eksempelvis lager, logistikk og produksjonsvirksomhet, mens tomtene 6 – 10 er øremerkede tomter for service og servering. 

Målet er å ha cirka 200 mål, nærmest E18, klar til 1.september 2021

Det planlegges utbygging av prosjektet i to faser, hvor fase én er et areal på 185  mål, mens fase to utgjør ca 700 mål. Første fase er “indrefileten” av området, og her er tomtene øremerket spesielt for næring innen service og servering. Dette området ligger nærmest E18 med unik eksponering. Her vil det også etableres et hyggelig uteområde hvor reisende har mulighet til å strekke på bena eller ta en rastepause lade bilen eller fylle drivstoff og få seg en matbit.

Svært stor interesse for tomtene

Vi kan med glede registrere at interessen for disse tomtene er svært stor. Det har kommet mange seriøse og konkrete henvendelser, noe vi selvsagt setter pris på.

Engasjementet og de positive tilbakemeldingene vi får er et godt bevis på at prosjektet har stor interesse og at vi har truffet godt med vårt tiskudd til næringslivet i regionen.

Byggeprosjektet er i rute, og vi vil oppdatere underveis med nyhetssaker på denne nettsiden.