På lag med Langangen

Ballen spilles nå fra KIWI og distriktssjef Ole Jørgen Kjellberg til folket i Langangen, som er klare til å gripe muligheten. Fra venstre Tone Rabe, Helge Berg Aasetre, Gunnar Bråthen og Gudveig Hagen.

Som i et puslespill kommer stadig flere brikker på plass i Grenlandsporten. Sist da Kiwi ble presentert som driver av den planlagte dagligvarebutikken. Det skjer med stor applaus fra mange, ikke minst lokalbefolkningen i Langangen.

– For oss er det viktig å ha med folket i Langangen. Vårt ønske er at utviklingen av Grenlandsporten også er en positiv utvikling for lokalsamfunnet. Det vi nå ser, er et bevis på det, og samarbeidet med både de fastboende og aktører som vil utvikle noe i bygda, fortsetter vi med.

Daglig leder Terje Rønning og utbyggingsleder Erik Lønnebakke er klar i sin tale. Mindre entusiasme er det ikke når Gunnar Bråthen i velforeningen snakker:

– Etableringen betyr enormt mye. Først og fremst med tanke på å ha en nærbutikk. Nå slipper vi å kjøre ei mil, enten den ene eller andre veien. Dessuten har vi en skole som er på vippen til å bli lagt ned, eller midlertidig lagt ned. Vi vil gjerne har tilflytning til bygda, men ingen flytter til et sted det ikke er skole og butikk. Da hjelper det ikke med tomter, noe vi også er i ferd med å få flere av. Jo, jeg ser virkelig lyset nå. Skole, butikk, arbeidsplasser oppe på Grenlandsporten, betyr også flere beboere. En ting kan jeg love; det blir lojale kunder her, sier mannen som har bodd i bygda i hele sitt liv.

Det samme har Marthe Nøklegård, som også er leder i det aktive Langangen Vel.

Daglig leder Terje Rønning orienterte om etableringen av dagligvarebutikk på Grenlandsporten til lokalbefolkning og presse.

– Langangen er et flott sted å bo. Det er på en side sentralt, men også et sted der du har luft rundt deg. Det er et generasjonsskifte i mange av boligene nå, men vi vil gjerne har flere til byga. Unge mennesker flytter imidlertid ikke til et sted der det ikke er butikk, og sånn sett har det stor betydning med Kiwi-etableringen oppe på Grenlandsporten, påpeker Marthe.

Utbygger og beboere har stått sammen i kampen for å få en matbutikk i området, og utbyggingsleder Erik Lønnebakke i Granlandsporten, sjøl langangengutt fra barnsben av, er ikke i tvil om betydningen folkets engasjement har hatt:

– Enkelt sagt, uten velforeningen og en samlet støtte fra bygdefolket, ville det aldri kommet en godkjennelse. Vårt mål har hele tiden vært å spille på lag. Derfor har vi stilt opp på møter, sendt ut informasjon om hva som skjer, og det vil vi fortsette med, slår han fast.

Åpningsdagen for KIWI Grenlandsporten er allerede satt til 21. november.

– Det blir en KIWI-butikk av god størrelse, med et salgsareal i underkant av tusen kvadratmeter. Her vil vi etter hvert lyse ut stillinger, så her blir det nye arbeidsplasser. Vi ser for oss at vi kommer til å trenge rundt 15-20 flinke, grønnkledde medarbeidere, sier regionsjef Ole Jørgen Kjellberg i KIWI.

Han møtte beboere og lokalpresse da det ble offentliggjort at KIWI ble driveren av butikken som nå skal reises. Stemningen var stor.

Det var lokalbefolkningen som kom i søkelyset også hos de frammøtte fra lokalpressen. Her er det TAs Edle Eido Hansen som sikrer seg et bilde

– I tillegg til at dette blir en fin nærbutikk for folk i Langangen, ligger Grenlandsporten sentralt langs E18, og vil være et naturlig stopp for mange som skal sørover og nordover langs veien. Selve bygget vil være et lav-energibygg, og vil få det nyeste av teknologi innenfor kjølesystemer. For noen år siden ville vi kalt det en miljøbutikk, men nå er vi kommet så langt i miljøtiltakene vi implementerer i nye butikker, at lista for å kalle noe en miljøbutikk i dag, er høyere enn noen gang. Vi jobber er også med at KIWI Grenlandsporten skal få solceller på taket, som vil stå for rundt 30 % av butikkens totale energibruk, poengterer han.

Grenlandsporten AS blir byggherre for selve bygget, med KIWI som driver. Tor Entreprenører AS står for byggingen, som starter rett over påske.