Grenlandsporten: Et nytt knutepunkt langs E18

I snart ett år har Lønnebakke Næringspark AS utviklet næringseiendom på et stort tomteområde rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune. Totalt er tomteområdet regulert med 930 000 m2 og det har fått navnet Grenlandsporten.  Her er de første 10 næringstomter nå lagt ut for salg eller leie.

Du kan se en oversiktsfilm her.

Dette er et attraktivt område langs E18 som er regulert til industri, næring, handel, bensinstasjon/ladepunkt, bevertning og motell, og herfra er det korte avstander både til Grenland, Larvik og Sandefjord. Det er også et sentralt knutepunkt mellom Vestfold, Telemark og Sørlandsfylkene. Det er entreprenørfirmaet Hæhre som står for arbeidet i næringsparken.

Perfekt beliggenhet for arealkrevende virksomhet

Ved Grenlandsporten vil det være mulig å kjøpe eller leie tomt, eller leie bygg som vi bygger for dere. Disse tomtene egner seg meget godt for arealkrevende virksomheter som ønsker god profilering. Området består av to deler:  Et område på cirka 200 dekar som det er fokus på nå i første fase, mens de resterende 400 dekarene har en lengre horisont og arbeidet her vil gjøres i etapper ut fra interessen i markedet. Målet er å ha 200 dekar, nærmest E18, klart til 1.september 2021. Av- og påkjøring til tomteområdet er allerede etablert med nytt kryss fra E-18 (kryss 48). For nye E18 via Rugtvedt vil hovedadkomsten til Porsgrunn – Skien endres og da vil dette området bli enda mer attraktivt.

Se oversiktsfilm over ny E18 mot Porsgrunn Se tomtekart her

Ladestasjon og servering gir et gunstig stoppested for reisende

Det er ikke bare bedrifter som nå får mulighet til å etablere seg i et nytt og attraktivt område. Grenlandsporten vil også bli et hyggelig stopp langs E18 for alle reisende. Med ladestasjon for el-bil, rasteplass og serveringssted vil dette bli et populært stoppested. Her kan du lade bilen og strekke på beina i fine omgivelser, kjøpe forfriskninger eller innta et deilig måltid. Vi har allerede flere aktuelle interessenter som ønsker å drive serveringssted her.

Kontakt oss gjerne!

Dersom du er på jakt etter en større tomt for din virksomhet eller ønsker mer informasjon om mulighetene som finnes her på tomteområdet, er du velkommen til å ta kontakt. Arbeidet her går etter planlagt fremdrift, så like over sommeren er grunnarbeidet ferdig slik at de som har kjøpt tomt kan starte byggearbeidet allerede i høst sier salgs- og markedsansvarlig for dette prosjektet, Tore Møgster.