Ny strekning på E18 mellom Langangen og Rugtvedt

Nå går startskuddet for arbeidet med den nye motorveien mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Den 18 kilometer lange strekningen vil redusere reisetiden betraktelig.

Denne strekningen inngår i utbyggingen av nye E18 mellom Langangen og Grimstad, og det er det statlige selskapet Nye veier som har ansvaret for dette prosjektet. Her kommer en sammenhengende 4-felts vei, noe som både gir stor sikkerhetsgevinst samtidig som reisetiden vil bli betraktelig redusert mellom Langangen og Rugtvedt.  Det skal bygges ut cirka 18 kilometer firefelts vei, samt flere tunneler og broer. Blant annet skal det bygges en ny Grenlandsbro. Byggestart er nå i 2021 og veien skal etter planen åpnes i 2025. 

Se mer om arbeidet på denne strekningen her: