Ferdsel og sikkerhet

Vi er veldig opptatt av sikkerhet at så lenge det pågår anleggsarbeid på området. Derfor så anmoder vi på det IKKE foregår ferdsel i området. All ferdsel er forbudt unntatt for de som har lovfestet rett til å benytte veiene.