Dørene åpnes på Grenlandsporten

Så langt har de fleste bare kjørt forbi Grenlandsporten, men nå åpnes dører og anlegg for publikum. Først ut er Burger King, og en topp moderne ladepark 26. oktober.

Det har vært gravd, planert og gjort klart for aktivitet i Grenlandsporten i lang tid. Oppføring av flere bygninger er i full gang, men først nå blir det tilbud som gjør at veifarende kan svinge inn fra E18.

26. oktober blir en merkedag. Da serveres de første, smakfulle hamburgerne fra Burger Kings nye lokaler. Samtidig åpner Mer et topp moderne ladeanlegg.

– Alt dette kommer i frontarealet mot E18. Her ønsker vi å skape et trivelig, lett tilgjengelig og publikumsvennlig anlegg. Etter hvert kommer det også en energi- og bensinstasjon, og ikke minst en dagligvareforretning. På sikt ønsker vi også at et hotell bygges i det samme området, forteller utbyggingsleder Erik Lønnebakke i Grenlandsporten AS.

Den klare ambisjonen for Grenlandsporten, og da i særdeleshet frontområdet, er å skape et trivelig sted for de som velger å svinge av fra E18 – og ikke minst for folk fra Langangen og nærområdet.

– Vi har hatt lokalbefolkningen med på laget hele veien, særlig i jobben med å få klarsignal til å etablere en dagligvarebutikk. Etter en lang og utfordrende prosess, fikk vi klarsignal under Arendalsuka i sommer, og nå jobber vi konsentrert med å finne hvem som skal inn og drive.

Det bør være klart før jul, forteller Lønnebakke.

Utviklingen av hele Grenlandsporten vil bli en kombinasjon av rent salg av tomter der kjøper reiser bygg selv, og utleie av bygg som utvikler fører opp. I frontområdet som nå etableres, er det Grenlandsporten AS som bygger for utleie til seriøse aktører.

– Vi vil være med på å skape denne delen, for å sikre oss at det blir en god plass med høy kvalitet og grønne lunger. Rett og slett en trivelig plass å besøke. Vi er opptatt av energi og miljø, området skal framstå som fint og grønt. Som eksempel har vi latt en klynge eiketrær stå igjen. Vi ønsker dessuten at det skal tilrettelegges for barn i form av lekaktiviteter og muligheter for lufting av hunder. Kollektivterminal jobbes det også med å legge til rette for, påpeker Lønnebakke. 

Det jobbes på mange fronter på Grenlandsporten, og nye tilbud kommer utover i 2024. En av de første som vil etablere seg er Statens vegvesen, med en ny kontrollstasjon, som erstatter den nedlagte stasjonen litt lenger sør ved E18. Det blir et topp moderne anlegg der mye er digitalisert. De overtar bygningene litt lenger inne på området i november, og etter en prøveperiode blir det satt i full drift.

Energi og miljø står sentralt i det meste av utviklingen. Det er innledet et samarbeide med Skagerak Energi, Lede og andre aktører. Som et resultat av det er ønsket åetablere mindre vindmøllekluster, med tilhørende solproduksjon.

I det hele tatt – det å ta i bruk sol og vind som energikilder i mindre format, jobbes det mye med.

Det arbeides parallelt med mange prosjekter. Viktig er å bygge et hotell i frontarealet, for å komplettere de andre tjenestene som tilbys.

– Vi er sikre på at behovet er betydelig for et hotell, som både skaper arbeidsplasser og huser folk som arbeider i Grenland og Larvik-området. Dessuten et enkelt sted å stoppe for reisende, samt å utvide kapasiteten når det er store arrangementer i nedslagsfeltet, forteller Lønnebakke.

Det vil skje ting kontinuerlig som publikum vil merke på Grenlandsporten framover. Hvilken dagligvarekjede som skal komme, og hvilken aktør som skal drive bensinstasjonen vil trolig bli klart før året er omme.

Nevnes kan også at SGI Eiendom med flere virksomheter, vil flytte inn i lokalerved siden av Statens vegvesen, estimert før jul.