Vi bygger fremtidens næringspark

SATSER PÅ EGENPRODUSERT ENERGI: Grenlandsporten er et 930 dekar stort næringsområde som skal bygges med størst mulig grad av egenprodusert energi for å redusere belastningen på strømnettet, og for å spare på strømkostnadene.

Grenlandsporten blir ikke bare Telemarks største næringsområde – det kan også bli et av Norges grønneste næringseventyr. Her bygges nå fremtidens næringspark, hvor målet er mest mulig egenprodusert fornybar energi.

– Strøm er og blir en kritisk faktor for etableringer med stort strømbehov. Dette påvirker vår beslutning om å søke alternative energikilder som sol, vind, bergvarme og fjernvarme, forteller Erik Lønnebakke, utbyggingsleder for Grenlandsporten.

– Vi jobber nå med flere aktører for å få sydd sammen et konsept for en fremtidig grønn næringspark som vil bidra sterkt til å redusere strøm via nettet. Vi ønsker å satse på grønn utvikling som gir gevinst for både leietakere og tomtekjøpere. Med sin unike plassering mellom Oslo og Kristiansand og nærhet til både Grenland Havn og Larvik havn, har området et stort potensiale for grønn næringsutvikling med utstrakt bruk av egenprodusert energi.

ENERGIPRODUKSJON TILSVARENDE ET VANNKRAFTVERK

Like inntil trafikken på E18, ved Langangen i Porsgrunn kommune, ligger Grenlandsporten. Området måler hele 930 dekar og med sol på samtlige tak som bygges i næringsparken kan det produseres mer energi her enn i et vannkraftverk.

– Dersom alle takflatene som bygges i Grenlandsporten utnyttes til energiproduksjon kan det gi en årsproduksjon på hele 50 GWh, noe som tilsvarer forbruket til 2500 eneboliger, forteller Lønnebakke.

– Dekkes alle tak av solceller snakker vi om over 300 000 kvadratmeter, legger han til. Vi ser også på sideterreng som en mulighet til dette formålet. Tanken på å være selvforsynt synes utbyggingslederen er fin. Det er godt for både miljøet og lommeboka.

VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER

Grenlandsporten har nylig gått sammen med Skagerak Energitjenester, et datterselskap hos kraftprodusenten Skagerak Energi, for å se på mulighetene for fornybar energi på området.

– Det er viktig for oss å legge til rette for en grønn næringspark helt fra starten. Noen bygg vil være selvforsynt med strøm, andre kan ha store takareal, men lavt forbruk, og kan bidra med strøm til naboen, sier Lønnebakke og fortsetter:

– Ved å se på området under ett og optimalisere produksjon og forbruk på tvers av interessenter oppnår man en mye høyere gevinst enn om hver og en tenker på sitt eget.

Skagerak Energitjenester bygger i disse dager opp flere avanserte løsninger for fornybar energi som vil sikre en jevnere belastning på strømnettet. Nå er de i full gang med planleggingen av næringsparken ved Grenlandsporten. Målet for begge parter er å få så mye egenprodusert kraft som mulig.

– Med mest mulig egenprodusert strøm unngår vi å belaste strømnettet, og ikke minst kan man spare stort på strømregningen, og faktisk tjene penger på å selge overskuddsstrømmen. Vi tar energiutfordringen på alvor, og rigger oss for framtida, sier utbyggingslederen.

ALT ER KLART FOR BYGGESTART

Brikkene begynner å falle på plass for Grenlandsporten og den siste tiden har de landet flere store avtaler med aktører som kommer til å etablere seg på området.

– Hele felt èn er klart og allerede om en ukes tid starter byggingen av Statens Vegvesens nye kontrollstasjon. Energistasjon, kollektivterminal og bevertning er også under oppseiling, forteller Lønnebakke.

Det har vært økende interesse for området og endel tomtesalg som er under kontraktsinngåelse. Grenlandsporten har også planer om å etablere en dagligvareforretning for Langangens befolkning og veifarende langs E18.

– Langangens befolkning fortjener en bærekraftig dagligvarebutikk, og sammen med utvikling av næringsparken, veifarende og hyttefolk er dette den eneste rette plasseringen. Å utvikle Langangen videre har vært en stor motivasjon for utbyggerne og eierne. Lønnebakke har selv oppvokst i Langangen.

– En dagligvarehandel på området ville vært en glimrende lokasjon og et naturlig midtpunkt med god synlighet, som kommer til å være med på å skape flere arbeidsplasser for lokalbefolkningen.

– Jeg har troen på at næringsparken vil være veldig positivt for lokalmiljøet. Her bor det en mosaikk av mennesker som kan bidra, smiler han.

SER PÅ MULIGHET FOR VINDTURBINER

Foruten sol på taket vurderer også utbyggerne i Grenlandsporten fjernvarme, bergvarme og vindenergi for hele feltet.

– Grenlandsporten skal være framoverlent og bygges i takt med det grønne skiftet. Fordi markedet krever det, men også fordi kundene krever det, sier Lønnebakke.

– Vi ser blant annet på vindturbiner, noe som er veldig spennende. Det skal sies at vi er opptatt av naboer og kommer til å trå varsomt her, men med den rette plasseringen så tror jeg vi kan finne en god løsning.

ATTRAKTIVT STOPPESTED

Grenlandsporten vil bli et sentralt knutepunkt for reisende langs E18 og vil få en kollektivterminal og ladestasjon med opptil 30 punkter. Energistasjon med ellading, hydrogen og andre fremtidsrettede energiformer for større kjøretøyer er også nå aktuelt.

– Grenlandsporten skiller seg ut fra andre næringsområder ved at det kommer til å bli et av de mest attraktive stoppestedene for reisende i regionen. Lønnebakke forteller at de planlegger på sikt å bygge motell med kurs og konferanse muligheter og foodcourt.

Med kollektivknutepunkt kan de sørge for kollektivtransport til og fra jobb for ansatte, samt et knutepunkt for fjernbuss mellom Sørlandet og Oslo.

FREMTIDENS NÆRINGSPARK: Grenlandsporten blir mer enn bare et næringsområde, forteller utbyggingsleder Erik Lønnebakke. Det blir fremtidens næringspark og et attraktivt stoppested for reisende.