Nå forvandles dette området til Telemarks råeste næringspark

De første selskapene har allerede kjøpt tomt. Den perfekte beliggenheten inntil E18 og nært sentrale havner har gjort at stadig flere næringslivsaktører vil møte framtida lokalisert i Grenlandsporten.

– For oss er dette tidenes kjøp. Vi har ikke angret et sekund, forteller Morten Natedal, daglig leder i Tipp Transport AS. Tipp Transport brukte ikke lang tid på å bestemme seg da muligheten for å flytte til Grenlandsporten åpnet seg. Forventningene er store.

– Næringsområdet ligger på en plass som virkelig vokser i regionen, og med ny bro og firefelt forbi vil beliggenheten bli enda mer attraktiv. Grenlandsporten vil også etablere innhold som vil gjøre området til et attraktivt stoppested for reisende, sier Natedal.

«GRENLANDSPORTEN: Dette er en plass som vil egne seg utmerket for bedrifter som ønsker god profilering.»

Unik plassering

– Telemark er under utvikling og industrien vokser fort. Flere har behov for større tomteareal og er på utkikk etter noe nytt. Vi er sikre på at Grenlandsporten har et unikt potensiale for næringsutvikling, forteller daglig leder av Lønnebakke Næringspark, Terje Rønning. Han står sammen med salgs- og markedsansvarlig, Tore Møgster foran et gigantisk og nyplanert tomteareal. På dette stedet bygger de Grenlandsporten, Telemarks største, nyeste og mest attraktive næringsområde. Fordelene er mange:

 • 200 mål næringsareal er allerede planert ut

 • Totalt er 930 000 kvadratmeter regulert til næringsareal

 • Havnene i Grenland og Larvik ligger i umiddelbar nærhet og utgjør til sammen i volum Norges nest største containerhavn.

 • 20.000 biler passerer daglig. I 2040 anslår Statens vegvesen at antallet vil være 30.000 biler

 • Området ligger like ved Langangenbrua, helt inntil til E18 midt mellom Oslo og Kristiansand. Det blir også siste stoppestedet før Porsgrunn når nye E18 står ferdig.

STORE MASKINER: Det må store maskiner til verks for å bygge området. Gravemaskinsjåfør, Øystein Torsgård, forteller at han syns Grenlandsporten er et spennende prosjekt å være en del av.

Aktivt kollektivknutepunkt for reisende

– Grenlandsporten ønsker å være så attraktive som mulig for næringslivet, men vi har også helt konkrete drømmer om å bli det mest attraktive stoppestedet for reisende i regionen. På den måten skiller vi oss ut fra andre næringsområder, sier Tore Møgster.

Han forteller at de ønsker å holde større kjøretøy som lastebiler innenfor et eget område. 

Det vil gjøre det tryggere å gå rundt på stedet for andre reisende. En bussholdeplass vil sørge for kollektivtransport til og fra jobb for ansatte i tillegg til å være et knutepunkt for fjernbuss mellom Sørlandet og Oslo.

På ønskelista står flere ting som vil gjøre det at et stopp ved Grenlandsporten blir et must for flest mulig:

 • Foodcourt

 • Motell

 • Bensinstasjon

 • Egen truckdiesel-stasjon

 • Ladestasjon for el-biler

 • Kollektivknutepunkt for nær- og fjernbuss

 • Dagligvare

Det er mange hyttefolk som kjører forbi strekningen, og vi har derfor stor tro på at

en matbutikk vil bli nyttig for mange, også lokalbefolkningen i Langangen, sier Møgster.

«POSITIVE POLITIKERE: Porsgrunns politikere har vært meget positive til Grenplandsporten. Her står (f.v) varaordfører Anne Kristine Grøtting, ordfører Robin Martin Kåss, næringssjef Øyvind Solbakken sammen med daglig leder for Lønnebakken næringspark, Terje Rønning.»

Positivt for hele regionen

– Grenlandsporten kommer til å ha store positive ringvirkninger, forteller næringssjef for Porsgrunn, Øyvind Solbakken. Både han og flere politikere fra kommunen er spente og svært positiv til det nye næringsområde av flere grunner.

– Det er en glimrende lokasjon som er nær sentral infrastruktur. Det blir et naturlig midtpunkt med god synlighet som kommer til å være med på å skape flere arbeidsplasser. Han er sikker på at Langangen vil oppleve stor effekt av det nye næringsområdet. Med nye boligprosjekter på gang og folk som ønsker å flytte nærmere arbeidsplassen, har han troen på at prosjektet vil være veldig positivt for lokalmiljøet.

– Kommunen er stolte av å være med på å støtte prosjektet med midler og til infrastrukturen som er med på utviklingen av området, forteller han.

En mulighet bedrifter ikke vil gå glipp av

For bedrifter som er på utkikk etter å etablere seg på et nytt sted, er Grenlandsporten en mulighet man ikke vil gå glipp av. Terje og Tore oppfordrer bedrifter som er interesserte i å kjøpe eller leie tomteareal og/eller lokaler til å ta kontakt.  De er sikre på at området har et stort potensiale for ulike virksomheter.

– Vi vet at Grenlandsporten blir en plass som egner seg utmerket for bedrifter som ønsker god profilering. Man vil være godt synlig og ha beliggenhet på en av regionens beste og mest sentrale områder.

– Vi oppfordrer folk som er interesserte til å ta kontakt. Vi svarer på spørsmål og gir gledelig informasjon om stedet, avrunder Terje.