Arbeidet ved Grenlandsporten

Det er et stort apparat som er i sving når dette området på 900 dekar (900 000 kvadratmeter) ved Langangen i Porsgrunn skal klargjøres til næringstomter. Blant annet er hele 660 000 kubikkmeter med stein sprengt bort, noe som tilsvarer 1,8 millioner tonn! Nå begynner tomteområdet å ta form.

Cirka 25 personer og 24 maskiner er involvert på anlegget i det daglige. Det er entreprenørfirmaet Hæhre med anleggsleder Kjetil Holst Larsen i spissen som er ansvarlig for utbyggingen av næringstomt-området.  Arbeidet går etter planen og vi ligger an til å være ferdig med all fylling og planering for tomteområde nr. 1 som er på 200 dekar før sommerferien.

Se tomtekart her

Mennesker, maskiner og sprengstoff

Her er det anleggsarbeidere, sprengningseksperter og sjåfører av ulike slag som jobber for å få næringstomt-området klart for salg. Blant de 24 maskinene som brukes er det alt fra borerigger til dosere, tipp-trucker, gravemaskiner og traktorer. Totalt er 660 000 kubikkmeter med fjell og stein sprengt bort og det brukes cirka 13 tonn med sprengstoff per salve. Dette er kraftige saker! Her kan dere se en film som viser en sprengning.

Prosjektleder Kjetil Holst Larsen

10 næringstomter til salgs eller leie

I snart ett år har Lønnebakke Næringspark AS utviklet denne næringseiendommen på et stort tomteområde rett øst for Langangen i Porsgrunn kommune. Tomteområdet har fått navnet Grenlandsporten og her er 10 næringstomter nå lagt ut for salg eller leie. Tomtene er alle relativt store og egner seg svært godt til arealkrevende virksomhet. De 10 tomtene er fra 8000 kvm – 51 000 kvm.

Se en salve sprenger her

Er en slik tomt av interesse? Ta kontakt!

Dersom din virksomhet er på jakt etter en ny, stor og godt profilert næringstomt i Grenlandsområdet er dette en perfekt mulighet. Herfra er det kort avstand både til Skien, Larvik og Sandefjord. Grenlandsporten ligger som et sentralt knutepunkt mellom Vestfold, Telemark og Sørlandsfylkene. Meget strategisk plassert med andre ord. Kontakt vår salgs- og markedsansvarlig dersom du ønsker mer informasjon.