Nabovarsling

Nabovarsling

Vi ønsker et godt forhold til våre naboer.

Lønnebakke Næringspark har startet arbeidene på tomteområdet nærmest E-18.

Sprengningsarbeidet startet i uke 44, og vi ønsker at naboer blir informert om sprengning skjer ved varsling på mobiltelefonen. Klikk her og legg inn deres navn og telefonnummer slik at dere blir varslet 15 – 45 minutter før hver sprengning.

Klikk her for nabovarsel