Et nytt og spennende knutepunkt langs E18

Et nytt og spennende knutepunkt langs E18

Dette er et attraktivt område langs E18 som er regulert næringsareal og herfra er det korte avstander både til Grenland, Larvik og Sandefjord. Av- og påkjøring til tomteområdet er allerede etablert med nytt kryss fra E-18,og snart legges 10 næringstomter ut for salg i område 1. Disse tomtene er meget godt egnet for arealkrevende virksomheter som ønsker god profilering. Lønnebakke Næringspark vil både selge tomter, men også tilby ferdig bygg for utleie.

Allerede stor interesse

Det har vært en lang vei mot målet, men i august i år ble endelig første spadetak tatt i Lønnebakke Næringspark. Målet er å ha 200 dekar, nærmest E18, klar til 1.september 2021.

– Området består av to deler. Et område på 200 dekar som vi har fokus på nå, mens de resterende 400 dekarene har en lengre horisont og arbeidet her vil gjøres i etapper ut fra interesse fra aktører. Pågangen fra interessenter er upåklagelig, jeg tror mange ser at dette området kan bli et nytt og attraktivt knutepunkt langs E18 sier daglig leder av Lønnebakke Næringspark, Terje Rønning.

– Vi får henvendelser fra både lokale og nasjonale aktører. Dette prosjektet har sin styrke i nærheten til E18 og størrelsen på tomtene vi tilbyr. De første 200 dekar vil være øremerket service og servering, mens den andre delen av området vil egne seg perfekt for arealkrevende næringsvirksomhet innenfor eksempelvis transport, lager og logistikk, fortsetter Rønning.

– Det er godt å endelig komme i gang. Det har gått noen år til planlegging og regulering, slår Rønning fast og tilføyer at gravings- og sprengningsarbeidet allerede er i gang. 

Det er entreprenørfirmaet Hæhre som skal stå for arbeidet i næringsparken. Et eget område er også satt av til Statens vegvesen. Deres vekt- og kontrollstasjon på Lanner skal etter planen flytte hit til Lønnebakke.

12 år lang prosess 

At dette prosjektet skulle bli en realitet har initiativtakerne måttet vente lenge på

Det var allerede i 2008 at Lønnebakke Eiendom AS, bestående av grunneierne og fetterne John og Anders Lønnebakke, samt entreprenør Thor Lønnebakke, lanserte sine planer og ønsker for området som grenser til E18 og den nye avkjøringen til Langangen.

Også med tanke på sysselsetting er dette initiativet etterlengtet: 

– Vi trenger flere næringsplasser i Porsgrunn. Her er det nærhet til Herøya, havna i Brevik og Larvik, i tillegg til flyplassen, sa næringssjef Øyvind Solbakken i Porsgrunn kommune til TA tidligere i høst.

Ordføreren har også vært klar på at det er veldig positivt for Porsgrunn at arbeidet med det nye næringsområdet, som kan gi flere hundre arbeidsplasser, nå har startet opp.

– Dette er et ekstremt attraktivt område med lett tilgang til hundretusenvis av mennesker, sier ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss. 

Ordføreren håper at nærhet til Langangen og satsingen i dette området vil gi økt interesse for bydelen og tomtene som er regulert for boliger.

Daglig Leder Terje Rønning

Er i rute når det gjelder fremdrift

– Det første området som skal ferdigstilles innen 1/9 2021 er 200 dekar ut mot E18.  Uten å ha vært ute i markedet har vi overraskende bra med henvendelser. Henvendelsene kommer stort sett fra bedrifter som er lokalisert i Grenland i en eller annen form, det gjelder både lokale og nasjonale selskaper. For nye E18 via Rugtvedt vil hovedadkomsten til Porsgrunn – Skien bli endret og da blir dette området enda mer attraktivt siden denne innkjørselen blir nærmere Langangen, sier Terje Rønning. 

– Det er ikke bare bedrifter som får mulighet til å etablere seg i et nytt og attraktivt område. Dette vil også bli et hyggelig stopp langs E18 for alle reisende. Vi gleder oss til å kunne ønske velkommen hit den 1.september 2021, avslutter Terje Rønning.